MØT ARTISTEN: ØYVIND BRABANT

Arrangementsinformasjon
Unn deg ei fin stund i selskap med ein av dei verkelege meistrane i norsk hardingfelespel, Øyvind Brabant frå Nesbyen. Han følgjer i fotspora til læremeistrane sine, Odd Bakkerud, Knut Myrann og Jens A. Myro og er ein av dei fremste tradisjons­berarane i Hallingdal.

Møt artisten i Utstillingssalen, Førdehuset

Fri entrè

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.
kursogkonferanse

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.