TRAD MED TI PÅ TAKET

Arrangementsinformasjon
Timannsensemblet Ti på Taket kjem til Førde med eit heilt nytt repertoar der tradisjonsmusikken er i høgsetet. Dei gav ut “Hildersyn” i 2017 med musikk av Irene Tillung, som er primus motor for prosjekt­ensemblet, der du finn fleire av landets mest renommerte musikarar, med alt frå folkemusikk, jazz og populærmusikk til klassisk musikk i bagasjen. Musikken deira har alltid vore sterkt inspirert av folkemusikk, men krydra og fargelagd gjennom orkestrale arrangement. Denne gongen har Ti på Taket teke for seg tradisjonsmateriale frå fjern og nær, og lagt på fargepalettane kritikarane har rosa dei for.

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

                                                       

    

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.