RIID

Arrangementsinformasjon
Kva skjer om du blandar rytmar frå Balkan med temperamentet i flamenco og det inderlege i nordiske tonar? Med dette som utgangspunkt har Almir Meskovic, Daniel Lazar, Ingrid Jasmin Vogt og Bellali Austria i RIID skapt ei framsyning som forfører, forbausar og går nye vegar. Dei har skapt ‘balkansk flamenco’ og ei konsertframsyning som som gjev deg alt frå det sitrande stille, til eit mektig fyrverkeri av musikk og dans!

Arrangementet har 18 års aldersgrense.

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

    

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.