Østerlide

Arrangementsinformasjon

"Stemmen til Liv Ulvik er solen. Og den er snøen. Det er sakralt, og hun har en sakral tilstedeværelse i måten hun viser oss tonene.... Aldri kjedelig, alltid overraskende og originalt. Men selv om de ofte er luftig til stede, gir de også enkelte ganger motstand på røff måte. Røff og elegant.» skreiv Kjetil Bjørgan i Folkemusikk om Østerlide si plate ved same namn. Vi kjenner oss trygge på at ein time i kyrkja i selskap med Liv Ulvik, Andreas Haddeland og Ulrik Ibsen Thorsrud vil gjere godt for både kropp og sjel.

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.