KROKE - Publikumsfavoritten!

Arrangementsinformasjon

English below

16.30-17.30   KROKE
Storsalen, Førdehuset

Etter 25 år som artistar, er KROKE kanskje meir populære enn nokon gong. Medan trioen i byrjinga først og fremst var knytt til klezmer, er dagens verson meir inspirert av eigen improvisasjon rundt etnisk musikk. KROKE-musikken kryssar dei fleste grenser, i tid og form - noko bådepublikum og musikarar rundt om på kloden elskar. I Førde er dei blant dei desiderte publikumsfavorittane når dei no kjem tilbake for tredje gong. Dessutan får dei mongolske URNA som gjesteartist på deler av konserten. Kroke medverkar på plata hennar, SER, som toppa europeiske musikklister i byrjinga av året.English:

16.30-17.30   KROKE
Storsalen, Førdehuset

From the very beginning, the idea of the band was a continuous search for something new, also within ourselves. The musicians admit – We would like our music to be called simply KROKE MUSIC. KROKE, initially associated solely with klezmer music, in their current works draw inspiration from ethnic music using their own improvisations. This way they create their unique style which floates across borders, forms and time, which was not only noticed by the audience, but also appreciated by artists around the world.


konsert