The Forbidden Orchestra

Arrangementsinformasjon

For English - see below

22.30 – 24.00              The Forbidden Orchestra
Larris Scene, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

The Forbidden Orchestra er eit raust og ope musikalsk fellesskap skapt av fem briljante og ganske uvanlege musikarar. På instrument som i utgangspunktet er forbodne for kvinner, utforskar dei. Bli med på ein konsert der glede, sorg og suggererande, grenselause rytmar formidlar bodskap om fred og ytringsfridom. Musikk med meining, her altså.

Aldersgrense 20 år.22.30 – 24.00              The Forbidden Orchestra
Larris Scene, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

The Forbidden Orchestra is a big-hearted and open musical community created by five brilliant and, to say the least, unusual musicians. They explore instruments that are, by tradition, forbidden for women to play. Join their concert in which joy, sorrow, and entrancing boundless rhythms convey their missive of peace and freedom of expression. Music with meaning.

Minimum age limit: 20
konsert

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.