Gåvekort Førdefestivalen

Gavekortinformasjon

Gje ei oppleving til kjærasten, familie, arbeidskollegaer eller vener!

Dette er den perfekte gåva til ein som er musikkinteressert eller til den som har alt. Og ikkje minst får mottakaren noko å sjå fram til. Ved å gje gåvekort frå Førdefestivalen, vil mottakaren sjølv kunne velje kva konsert han eller ho vil bruke det på.

Praktisk:
Gåvekortet er gyldig i 12 mnd frå kjøpsdato og kan nyttast som delbetaling/betaling av billettar til Førdefestivalen og konsertar på FolkJazzScena (Førdefestivalen sine konsertar gjennom året).

For bestilling av gåvekort til firma, og evt andre spørsmål om gåvekort til Førdefestivalen, ta kontakt med fride.haugen@fordefestival.no – eller på tlf: 46 90 50 10