TETT PÅ: CAMILLA GRANLIEN

Arrangementsinformasjon
Granlien ser på seg sjølv som ein forteljar. Repertoaret hennar kan dra linjer langt tilbake i tid, men teks­tane handlar om det medmenneskelege og kjennest alltid aktuelle. Camilla Granlien har kongepokal frå Landskappleiken. Ho er aktiv med eige band og i andre konstellasjonar i norsk folkemusikk, men i dag får du Granlien solo.

Tips;
Kjøp "Tett På-passet" HER, og få alle fredagens Tett På-konsertar til kr 300,-

   

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

                                                       


    

                                             

    

    

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.