TETT PÅ: ALEXANDER AGA RØYNSTRAND

Arrangementsinformasjon
Alexander Aga Røynstrand har dei siste åra markert seg som ein av dei aller fremste utøvarane på hardingfele i landet. På Landskappleiken i 2019 spelte han seg heilt til topps i A-­klassa for hardingfele, og vann med det kongepokal. Røynstrand er solid forankra i den rike folkemusikktradisjonen i Hardanger, og er kjend som ein framifrå formidlar av både gamle slåttetradisjonar og nyare materiale.

Tips;
Kjøp "Tett På-passet" HER, og få alle fredagens Tett På-konsertar til kr 300,-

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

                                                       

    

    

    

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.