Opning av festivalutstilling: Artistar & instrument - eit fotoprosjekt

Arrangementsinformasjon

Utstillingssalen, Førdehuset

Fotografane Oddleiv Apneseth og Andreas Eikeseth Nygjerd har lenge drøymt om å portrettere ulike festivalartistar og dei flotte instrumenta deira under festivalen. I år skjer det, og kvar dag stiller dei ut fire nye bilder i stort format i Førdehuset. 

Foto er frå festivalutstillinga på 25-årsjubileet i 2014. 

Fri entré.filmogutstilling