Klippekort Førdefestivalen

Arrangementsinformasjon

Til utvalde konsertar legg me ut "klippekortbillettar" med 20% avslag i pris. Klippekortet kostar 1500,-. Ein kan kjøpa inntil 2 klippekortbillettar til kvar av dei utvalde konsertane.

"Klippekortbilletten" kan nyttast på desse konsertane:

MAMBO COMPAÑEROS
Med døra på gløtt
MEELODI
RIID
Kvedarkvintetten - TAGAL
Østerlide
THE KURAYBERS / VALKYRIEN ALLSTARS
Anders Lillebo Trio
NOWOR
Spring du fela
Novgorod
Trad med Ti på Taket
New Conception of Raga
Morgonrode
KOUAME SEREBA – KVINNEN SOM SANG

Om du ikkje nyttar heile klippekortet ditt vil verdien vere gyldig også til festivalen 2022