Klippekort Førdefestivalen

Arrangementsinformasjon

Til utvalde konsertar legg me ut "klippekortbillettar" med 20% avslag i pris. Klippekortet kostar 1500,-. Ein kan kjøpa inntil 2 klippekortbillettar til kvar av dei utvalde konsertane.

"Klippekortbilletten" kan nyttast på desse konsertane:

MAMBO COMPAÑEROS
Med døra på gløtt
MEELODI
RIID
Kvedarkvintetten - TAGAL
Østerlide
THE KURAYBERS / VALKYRIEN ALLSTARS
Anders Lillebo Trio
NOWOR
Spring du fela
Novgorod
Trad med Ti på Taket
New Conception of Raga
Morgonrode

Om du ikkje nyttar heile klippekortet ditt vil verdien vere gyldig også til festivalen 2022