HAMID SAKHIZADA

Arrangementsinformasjon
Med livet som innsats løftar den afghanske musikaren Hamid Sakhizadaden eineståande hazaramusikken. Saman med eit kremlag av musikarar – Birger Mistereggen, Harpreet Bansal og Kaveh Mahmudiyan ­ framfører han songar om kjærleik, sorg og glede. Dambura, indisk fiolin, persisk tromme og norsk munnharpe skaper eit variert lydbilde som på same tid er utradisjonelt og nytt.                                                                        

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.

                                                       

    

konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.