FOLKEMUSIKKEN OG FORTELJINGANE: BRITT PERNILLE FRØHOLM OG MARIANNE CLEMENTINE HÅHEIM

Arrangementsinformasjon
Denne nyskapinga tek utgangspunkt i forteljingane om spelemenn og ­kvinner som dagens folke­ musikarar har slåttane sine etter. Britt Pernille Frøholm frå Hornindal har delt slåttekjeldene sine frå Nord­Vestlandet med forfattar Marianne Clementine Håheim frå Jølster, som har gjeve kjeldene liv i eit skjønlitterært portrett eller ein novelle. I dette møtet mellom folkemusikaren og forfattaren får slåttar og forteljingar nytt liv og du blir kjend med folkemusikken på ein ny måte. Folkemusikken og forteljingane er eit samarbeid mellom Rom for Ord og Førdefestivalen.  

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.
konsertogdans

Restriksjoner

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.