FØRDEFESTIVALEN Festivalpass 2019

Evenemangsinformation

Festivalpasset gjev fritt tilgjenge (unummererte plassar) til dei 4 store konsertane i Idrettshallen inkl. dansearrangement i Festsalen etterpå, og utekonserten på Festplassen laurdag 6. juli kl 15.30. 

I tillegg gjev festivalpasset gode rabattar på alle andre konsertar og kurs på festivalen. 

Kjøpt festivalpassbillett bytast i armband på Billettkontoret i Førdehuset i festivalveka (veke 27). 


NB! UNGDOM OG STUDENTRABATTAR
Vi har ungdom- og studentrabatt på alle enkeltarrangement på Førdefestivalen. Alder 14-20 år (leg.) eller gyldig studentlegitimasjon for student under 30 år må visast ved kjøp av billettar på Billettkontoret eller v/ inngang.

Billettpris born kr 50,- på alle konsertar. Alder: Under 14 år.Ansvarsfriskrivning

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.