Trio Lopez Petrakis Chemirani

Arrangementsinformasjon

For English - see below


14.00 - 15.00               Trio Lopez Petrakis Chemirani 
Festsalen, Førdehuset

Tre ekstraordinære musikarar som etter årelangt bekjentskap endeleg kjem saman i eit felles musikalsk prosjekt. Med tett, presist og audmjukt samspel, inspirerer, improviserer og eggar dei kvarandre opp på meisterleg vis. Stelio Petrakis frå Kreta, spanske Éfren Lopez og fransk-iranske Bijan Chemirani har røtene sine i ulike musikktradisjonar - latinsk, gresk og orientalsk - men finn saman i eit felles språk: Grenselaus, vakker musikk.


14.00 - 15.00               Trio Lopez Petrakis Chemirani 
Festsalen, Førdehuset

Three extraordinary musicians who, after an acquaintance of many years, have finally come together for a common musical project. With close, precise and humble collaboration, they inspire, improvise and challenge each other in a masterly way. Stelio Petrakis from Crete, Spanish Éfren Lopez and French-Iranian Bijan Chemirani have their roots in different musical traditions – Latin, Greek and Oriental – but unite in a common language – boundlessly beautiful music. 
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.