Timbila Muzimba

Arrangementsinformasjon

For English - see below


14.00 – 15.00              Timbila Muzimba
Teatersalen, Førdehuset

Med utgangspunkt i sin lokale tradisjon, machope, har Timbila Muzimba frå Maputo spesialisert seg på å utforske og formidle musikk- og dansetradisjonar i Mozambique. Med ung og intensiv energi, spontanitet og ekte danseglede skaper dei ein naturleg dialog mellom det som var og det som er.


14.00 – 15.00              Timbila Muzimba
Teatersalen, Førdehuset
Using Machope, their local musical tradition, as a base, Timbila Muzimba from Maputo have become specialists at exploring and conveying the musical and dance traditions of Mozambique. With youthful and intense energy, spontaneity and a genuine love of music, they create a natural dialogue between past and present. 

 
Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.