"Op sødeste sang" - Urpremiere

Arrangementsinformasjon

For English - see below

21.00 – 22.30              ‘Op sødeste sang’
Førde kyrkje

Urpremiere: I kveld tek Synnøve S. Bjørset, Kim Rysstad, Malin Alander, Sigbjørn Apeland og Arve Henriksen deg med inn i den rike religiøse song- og musikkskatten vår. Kjende og mindre kjende religiøse folketonar og melodiar med tilknyting til Sogn og Fjordane har fått nye arrangement og nye rammer; og no får dei også nytt publikum.


21.00 – 22.30              ‘Op sødeste sang’
Førde Church
Tonight, Synnøve S. Bjørset, Kim Rysstad, Malin Alander, Sigbjørn Apeland and Arve Henriksen share with you our rich trove of religious song and music. Well- and lesser-known religious folksongs and melodies with an association to Sogn og Fjordane are given new arrangements and new frameworks, and now also a new audience. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte