Klangen av Astrup - UTSELD!

Arrangementsinformasjon

For English - see below

11.30 – 13.30                Inflections of Astrup
Astruptunet, Jølster

Apneseth-Eikås-Ottersen-Slåtten-Furevik m.fl.    NYPRODUKSJON

Ta plass blant rabarbra og soleier i kunstmålar Nikolai Astrup sin idylliske heim, og bli kjent med musikken og dansen som farga kunstnarskapet hans. I dei små, intime husa vert det konsertar, samtalar og betraktningar om kunstnaren sin klang i arbeid og fritid. La deg informere, underhalde og berøre. Kanskje finn du nytt i både kunsten og musikken. 

Idé og produksjon: Førdefestivalen. Produsent: Gro Marie Svidal. 
Buss frå Førdehuset kl. 10.30 og retur etter konserten er inkl. i billetten. 
Merk: Ikkje tilrettelagt for rullestolbrukar.


11.30 – 13.30                Inflections of Astrup
Astruptunet, Jølster

Take your place among the rhubarb and buttercups of painter Nikolai Astrup’s idyllic home, as you get to know the music and dance that coloured his artistry. There’ll be small, intimate concerts, contemplations and reflections on the artist’s inflections in his work and private life. With - Erlend Apneseth, Sigmund Eikås, Kyrre Eikås Ottersen, Emil Horstad and dancers. 
Idea and production - Førdefestivalen. Producer - Gro Marie Svidal. In collaboration with Sogn og Fjordane Art Museum. 
Bus travel from Førdehuset, leaving at 10.30 and returning after the concert, is included in the ticket price. 
Note: Not accessible for wheelchairs.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte