Jyotsna Srikanth

Arrangementsinformasjon

For English - see below

18.00 – 19.00              Jyotsna Srikanth with dancers
Teatersalen, Førdehuset

Europas leiande indiske felespelar kjem frå Bangalore, men bur i London. Jyotsna Srikanth er eit musikalsk fyrverkeri og ein moderne formidlar av karnatisk musikktradisjon frå India. Med trioen sin leverer ho musikkprestasjonar i ypparste klasse, enten det er indiske raga, frijazz-jamming - eller ein kombinasjon av dei to. Til Førde kjem ho saman med framståande utøvarar av den klassiske sør-indiske dansen bharatanatyam. Yyotsna Srikanth må opplevast!


18.00 – 19.00              Jyotsna Srikanth with dancers
Teatersalen, Førdehuset

India’s leading fiddler in Europe comes from Bangalore, but lives in London. Jyotsna Srikanth is nothing short of musical fireworks and a modern conveyor of the Carnatic musical tradition of India. With her trio, she delivers musical performances of the highest quality, whether it be Indian raga, free-jazz jamming, or a combination of the two. She comes to Førde with distinguished performers of the classical southern Indian dance bharatanatyam. Jyotsna Srikanth needs to be experienced! Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.