Hazelius Hedin

Arrangementsinformasjon

For English - see below

17.30 - 19.00                Hazelius Hedin
Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord

Songaren og strengemeisteren Exbjørn Hazelius og nøkkelharpevirtuosen Johan Hedin har dei siste åra hatt stor suksess på den svenske og internasjonale folkemusikkscena, og ikkje minst opplevd stor respons utanfor sjangeren. Dei kombinerer driv og briljans til inderleg og melodiøs folkemusikk som rører publikum. Arrangementa er enkle og følgjer tradisjonen, men er på same tid innfløkte og djupt personlege - ofte med eit snev av keltisk i seg.

Buss frå Førdehuset kl. 16.15 og retur kl. 19.00 er inkludert i billetten. Sal av mat og drikke.


17.30 - 19.00                Hazelius Hedin
Løa in Jakob Sande-tunet, Dale

Singer and stringed instrument player Esbjørn Hazelius and nyckelharpa virtuoso Johan Hedin have achieved great success lately in the Swedish and international folk music scenes, and not least received a lot of attention from outside their own musical fields. They combine drive and brilliance to create intense and melodious folk music that will move your very soul. The arrangements are simple and true to the tradition, but are simultaneously complex and deeply personal, often with a hint of Celtic. 
Sale of food and drink. 
Bus from Førdehuset leaving at 16.15 and returning at 19.00, included in the ticket price. Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.