Førdekonferansen 2018

Arrangementsinformasjon

For English - see below

YTRINGSFRIDOM - VILKÅR OG GRENSER

Torsdag 5. juli 2018 kl. 09.30-16.30 | Amfi Eikaas, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa


Ytringsfridomen er under press, samstundes som vilkåra og grensene for den vert utsett for debatt, på mange arenaer. Globaliseringa skyt fart og migrasjonen aukar. Menneske med ulike kulturar, normer og verdiar møtest, men enkelte kjenner seg krenka om ytringar blir opplevde som angrep på deira kultur. Kunnskap til få er makt, medan kunnskap til alle er fridom. Falske nyhende og alternative sanningar er nye omgrep som fortel oss at ytringar er avgjerande for å vinne makt.

Debatten kring desse problemstillingane er særs viktig no, med ei ny kulturmelding på trappene i 2019. I den ferske regjeringsplattforma sitt kapittel om kultur er demokrati, mangfald, maktspreiing og ytringsfridom sentrale omgrep. Ser vi konturane av ein ny blå-grøn kulturpolitikk? Kva følgjer får dei politiske vedtaka for ytringskulturen vår?


PROGRAM

09.30 Registrering og kaffi

10.00 Velkomen (ordførar Førde kommune, styreleiar Førdefestivalen)

10.15 Bård Vegar Solhjell, nestleiar i styret for Fritt Ord og styreleiar i Norsk Musikkråd  – «Musikalske uttrykk – viktige i ytringsfridomen»

10.35 Cecilie Hellestveit, forskar ved Folkerettsinstituttet (NAIL)  – «Ytringsfridomens kår i ei verd i endring»

10.55 Pål W. Lorentzen, høgsterettsadvokat – «Ytringsfridom i ei omstillingstid»

11.20 Oppsummering og dialog

11.30 Kaffipause

11.45 Jan Olav Baarøy, direktør i Fredskorpset – «Returbistand – Treng vi bistand frå sør?»

12.05 Elisabeth Eide, Norsk PEN, professor i journalistikk ved OsloMET – «Ytringar i grenseland – ytringsfridomens globale utfordringar»

12.25 Sumayya Javed - «Ytringsfridom i eit kvinneleg minoritetsperspektiv» 

12.45 Oppsummering og dialog

13.00 Lunsj

14.00 Morten Gjelten, direktør i NTO – «Leve tvisynet»

14.20 Linn Marie Holvik, direktør Kulturtanken – «Ytringsfridom og uttrykksmangfald»

14.40 Olaug Nilssen, forfattar – «Ytringsfridom eller brot på personvern»

15.00 Oppsummering og dialog

15.30 Slutt


Inkludert i konferansen: 
Offisiell mottaking (kl. 18.00) i samband med opninga av festivalen og billett til opningskonserten Musikken i dansen – dansen i musikken! på Førdefestivalen (kl. 20.00).


Programleier: Anne Mette Hjelle 

Artistiske innslag ved Hannah Wozene Kvam, slampoet, og Erik Holm, perkusjon.

Med atterhald om endringar.


10.00 – 16.30              Førde Conference 2018
Freedom of speech – premises and limits
Amfi Eikaas, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Freedom of speech is under threat. Its premises and limits are changing. The debate continues, and “fake news” and “alternative truths” are new concepts that are brazenly used to snatch power and influence. The Førde Conference 2018 delves into the issues that these changes introduce – a timely debate, in connection with the new national cultural declaration due in 2019. 

førdekonferansen
kultur
konferanse
førdefestivalen
festival
mangfald