FØRDEFESTIVALEN Festivalpass 2018

Arrangementsinformasjon
Default file 1521010912

Festivalpasset gjev fritt tilgjenge (unummererte plassar) til dei 4 store konsertane i Idrettshallen inkl. dansearrangement i Festsalen etterpå, og utekonserten på Festplassen laurdag 7. juli kl 15.30. 

Festivalpasset gjev gode rabattar på alle andre konsertar og kurs på festivalen.

Kjøpt festivalpassbillett bytast i armband på Billettkontoret i Førdehuset i festivalveka.


NB! Frå 2018 vert det ungdom -og studentrabatt på alle enkeltarrangement under Førdefestivalen. Alder 14-20 år (leg.) eller gyldig studentlegitimasjon for student under 30 år må visast ved kjøp av billettar på Billettkontoret eller v/ inngang.

Billettpris born kr 50,- på alle konsertar. Alder: Under 14 år.


Foto: Frå opningskonserten 2017: Nordic Sound Folk Orchestra. Foto Knut Utler. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.