FLAMENCO - 4 WOMEN 4 - Manuel Ramirez Flamenco Ballet (inkl. Dans utan stans!)

Arrangementsinformasjon

For English - see below


19.30 - 20.30               Flamenco - 4 women 4. Manuel Ramirez flamenco ballet
Idrettshallen, Førdehuset

Saman med fire kvinnelege flamencodansarar tek Manuel Ramirez oss gjennom dei viktigaste epokane i spanske kvinner sin lange og vanskelege kamp for fridom og likestilling i samfunn og familieliv frå 1889 fram til i dag. Med flotte kostymer, energisk og elegant dans, akkompagnert av eit glimrande flamenco-ensemble, tek dei oss med på ei tidsreise som alt i alt er ein hyllest til alle dei modige kvinner som gjennom hundrevis av år har kjempa for likeverd og rettferd for alle sine søstre.

Dørene opnar kl. 19.00. Kom i god tid så vi får smidig innslepp og kan starte presis.


19.30 - 20.30               Flamenco - 4 women 4. Manuel Ramirez flamenco ballet
Idrettshallen, Førdehuset

With 4 female flamenco dancers, Manuel Ramirez takes us through the most important epochs of the Spanish woman’s long and difficult struggle for freedom and equality in the community and family life, from 1889 to the present. With great costumes, energetic and elegant dances, accompanied by brilliant flamenco musicians and singers, they lead us in this journey through time, in a celebration of all the brave women who have fought for equality and justice for all their sisters through the ages. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.