Festivalgudsteneste - Fri entré

Arrangementsinformasjon

For English - see below


11.00 – 12.30               Festivalgudsteneste
Førde Kyrkje
Gudsteneste med tonefølgje av Timibila Muzimba frå Mozambik. 


11.00 – 12.30               Festival Religious Service
Førde church              
A religious service with musical accompaniment by Timbila Muzimba from Mozambique.