Danseglede!

Arrangementsinformasjon
Default file 1490078538

Festsalen, Førdehuset

På tide med ein svingom! Velkomen til dansegolvet, små og store, røynde og urøynde!
Med Nilssen/Odde og Småviltlaget i førarsetet blir det både snert og fart når dei byr på reinlender, vals, masurka, pols
og mykje meir. Og om du ikkje kan så mykje, men har lyst likevel, vil våre dansevertar hjelpe deg med både steg og rytmar.

Festivalpass/ billett til opningskonserten gjev fri entré. Manuelt sal av enkeltbillettar på Billettkontoret i Førdehuset.