Constantinople & Ablaye Cissoko

Arrangementsinformasjon

For English - see below

13.30 – 14.30               Constantinople & Ablaye Cissoko
Festsalen, Førdehuset

Musikk og poesi. Strenger og  vare stemmer. Møtet mellom gruppa Constantinople, med iranske Kiya Tabassian i spissen, og grioten Ablaye Cissoko frå Senegal, er som ei magisk musikalsk reise der element frå mandinka-tradisjonen i Senegal smeltar saman med persisk musikkrikdom. Desse meisterutøvarane innan kvar sin tradisjon og kultur ser på musikk som ein vakker hage du kan kjenne deg heime i same kvar du er; Jardins Migrateurs (hagar på vandring). Dette er balsam for sjela!


13.30 – 14.30               Constantinople & Ablaye Cissoko
Festsalen, Førdehuset
The meeting between the group Constantinople, with Iranian lead Kiya Tabassian, and the griot Ablaye Cissoko from Senegal, created a magical, musical journey in which elements of the Mandinka tradition of Senegal fuse with Persian musical lavishness. These master-performers from their respective cultures and traditions turn music into a lush garden you feel at home in, regardless of your roots. Balm for the soul! 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.