Cimbaliband

Arrangementsinformasjon

For English - see below

17.00 – 18.30               Cimbaliband
Sunnfjord Museum, utekonsert (Sersjantløa, viss regn) 

Gjer deg klar for ein historisk rundttur på Balkan, med verdas beste cimbalomband og dansaren Roland Tóth. Frontfigur Balaz Unger er eit unikum på cimbalom og hentar impulsar frå det store mangfaldet av kulturar i og rundt Ungarn. Dei fem musikarane i bandet er ikkje spesielt tru verken mot stadar eller tidsepokar, men held fast på sitt gode humør og ofrar seg heilt for å spele drivande god musikk. Dette er pur musikk-glede som løftar deg frå stolen!  

Sal av kaffi og kaffimat.
Buss frå Førdehuset kl. 16.40 med retur kl. 18.30 er inkl. i billetten.


17.00 – 18.30               Cimbaliband
Sunnfjord Museum, outdoor concert (in Sersjantløa in case of rain)

Get ready for an historical traverse of the Balkans, with the world’s best cimbaloband and dancer Roland Tóth. Their frontman, Unger Balazs, is a genius on the cimbalom and gets his inspiration from the great complexity of cultures in and around Hungary. The five musicians in the band don’t keep to any particular place or era, but are faithful to their happy natures and devote themselves totally to their driving and great music. Their pure musical elation will amaze you. 
Coffee and snacks for sale. 
Bus from Førdehuset at 16.40, returning at 18.30, included in the ticket price. 

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.