NEW CONCEPTION OF RAGA

EVENT INFORMATION
Meir enn 20 år etter New Conception of Jazz har Bugge Wesseltoft ført saman fire raga­skulerte musikarar som tek raga­tradisjonane inn i framtida: Oddrun Lilja Jonsdottir, Rohini Sahajpal, Sanskriti Shrestha og Tejaswinee Kelkar. Med gitar, sitar, tabla, harmonium og vokal opnar dei dørene inn til eit moderne raga­univers.

Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.                                           

    

konsertogdans

Restrictions

Alle publikummarar oppmodast om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om ein er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Waiver

Selde billettar refunderast kun om arrangementet avlysast. Arrangøren tek atterhald om dei til einkvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumsantal enn selde billettar, vil me prioritera dei som fyrst kjøpte billett.