page view image

Førdefestivalen FESTIVALPASS 2024

Førdefestivalen Festivalpass 2024 inkluderer fem konsertar og tre dansearrangement - og gjev stor rabatt på alle andre konsertar!

Information
event image


Førdefestivalen Festivalpass 2024 

- inkluderer fem konsertar og tre dansearrangement 

+ og gjev stor rabatt på alle andre konsertar!


Følgjande konsertar er inkludert i Festivalpasset: (unummererte plassar på tribuner og galleri)

- torsdag 04.juli - Opningskonsert - Idrettshallen, Førdehuset.
- fredag 05.juli - Keltisk festkveld - Idrettshallen, Førdehuset.
- laurdag 06.juli - info kjem - Parken, Festplassen, Førde.
- laurdag 06.juli - info kjem - Idrettshallen, Førdehuset.
- sundag 07.juli - info kjem - avslutningskonsert, Førdehuset


Eigar av Festivalpasset kan kjøpe sete med nummer på felt A, B og C på golvplan til kr 50,- i Idrettshallen.

førdefestivalen

Restrictions

Passbillettar må bytast inn i armband på Billettkontoret i Utstillingssalen på Førdehuset.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.
Vi gjer merksam på at det vert fotografert og filma på festivalarrangementa våre.