FØRDEFESTIVALEN Festivalpass 2018

EVENTINFORMATIONEN
Default file 1512566080

Festivalpasset gjev fritt tilgjenge (unummererte plassar) til dei 4 store konsertane i Idrettshallen inkl. "Dansen går i Førdehuset" og utekonserten på Festplassen laurdag 7. juli. 

Festivalpasset gjev gode rabattar på alle andre konsertar og kurs på festivalen, med nokre få unntak. 

Kjøpt festivalpassbillett må bytast i armband på billettkontoret i Førdehuset i festivalveka.


NB! Frå 2018 vert det ungdom -og studentrabatt på alle enkeltarrangement under Førdefestivalen. Alder 14-20 år (leg.) eller gyldig studentlegitimasjon må visast ved kjøp av billettar på billettkontoret eller v/ inngang.


Foto: Frå opningskonserten 2017: Nordic Sound Folk Orchestra. Foto Knut Utler. 

Verzichtserklärung

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.