Talent 2016

EVENT INFORMATION

Teatersalen, Førdehuset

Festivalen sitt internasjonale talentutviklingsprosjekt samlar i år ni unge musikarar frå Kenya, Malawi og Norge. Etter ei knapp vekes musikkverkstad, er dei klare til å forføre deg med tonar og takter frå heimlanda sine, i gamle og heilt nye arrangement, og kanskje har dei også skapt noko nytt?. Musikalske leiarar er Ivan Mazuze og Unni Løvlid. 

Prosjektet skjer i samarbeid med Rikskonsertane og med støtte frå UD.

LES MEIR

Talent 2016
Teatersalen, Førdehuset 

This year, the festival’s international talent-promoting project brings together nine young musicians from Kenya, Malawi and Norway. After barely a week-long musical workshop, they stand ready to entice you with rhythms, melodies and dances from their home countries, both in traditional and new arrangements, and who knows, perhaps they have even created something totally new! Musical directors: Ivan Mazuze and Unni Løvlid. The project is a collaboration with Concerts Norway, and with support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.