Syriske bøner - Syrian Prayers

EVENT INFORMATION

Førde kyrkje

I Syria har dei eldste kristne tradisjonane levd side om side med tallause avskyggingar av islam og jødedom i mange hundre år; konfliktane har kome i nyare tid. I kveld tek vi eit vakkert djupdykk landet sitt mangfald av religiøs musikk, og møter fantastiske songarar og musikarar som no lever i eksil. Produsent: Erik Hillestad. Samarbeidsprosjektet med Kirkelig Kulturverksted, blir også plate, som får eit preslepp på festivalen.

SJÅ OMTALE

Syrian Prayers 
Førde church

 In Syria, ancient Christian traditions once thrived side by side with countless branches of Islam and Judaism for many centuries. The conflicts are of more recent date. Tonight we immerse ourselves in Syria’s complex diversity of religious music, and meet fantastic singers and musicians who now live in exile. Producer: Erik Hillestad. This collaborative project will also result in an album, which will be released later this year

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.