Margit Myhr: Stilt trør kvinner i sørgedans

EVENT INFORMATION

English below

Teatersalen, Førdehuset

Tre sterke historier om namngjevne kvinner er grunnlaget for soloframsyninga med songar, musikar og dansar Margit Myhr frå Hallingdal: Ei dotter vart stengd inne for å overleve svartedauden. Ei mor vart avretta, dømd for å ha teke livet av sitt nyfødde barn. Ei ung kvinne emigrerte til Amerika for å leve med mannen ho elska. Dei var totalt einsame om vala sine; korleis tenkte dei og kva drøymde dei om? Regi: Leif Stinnerbom. Manus: Eldgrim Springgard. Produsert av Riksscenen.

SJÅ ARTISTOMTALE

Margit Myhr: Solemnly move the women in the dance of grief
Teatersalen, Førdehuset

The dire fates of three known women are woven into a solo performance with singer, musician and dancer Margit Myhr from Hallingdal – A daughter was locked away to avoid the Black Death; A mother was executed, convicted of taking the life of her new-born child; A young woman emigrated to America to live her life with the man she loved. They alone chose their fates; how did they think and what did they dream of? Direction: Leif Stinnerbom. Script: Eldgrim Springgard. Produced by Riksscenen (The Norwegian Hub for Traditional Music and Dance). 

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.