Jigs, reels and beers - Mairearad & Anna

EVENT INFORMATION

Kjellaren, Gloppen Hotell, Sandane

Len deg tilbake og nyt når to av dei mest påakta multi-instrumentalistane i Skottland, Mairearad Green og Anna Massie, formidlar skotske reelar og anna snadder med varme, energi og glimt i auga. Lokal mat og drikke frå mathotellet sin meny smakar godt til!

Les meir

Jigs, reels and beers - Mairearad & Anna
Kjellaran (The Cellar), Gloppen Hotel, Sandane

Sit back and enjoy two of the most influential multi- instrumentalists in Scotland, Mairearad Green and Anna Massie, who perform Scottish reels and other delights with warmth, energy and humour. The local food and drink from the hotel menu complements the music perfectly!

Read more


Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte