Huun-Huur-Tu - lørdag

EVENT INFORMATION

English below

Festsalen, Førdehuset

Få har gjort meir for å introdusere overtonesong for vesten, enn Huun-Huur-Tu. Djupt trufaste mot tradisjonen har dei finslipt og utvikla den rike og levande song- og musikkskatten i Tuva. Dei har spelt med namn som Ry Cooder, Frank Zappa og The Chieftains, og no er det Førde sin tur å få oppleve det endelause sibirske slettelandskapet gjennom tett samspel, galopperande rytmar og fantastiske overtonestemmer!

Les meir

Huun-Huur-Tu
Festsalen, Førdehuset 

Few have tried harder to bring overtone singing to Western audiences than Huun-Huur-Tu. In deep reverence to tradition, they have polished and developed the rich and living song- and musical treasures of Tuva. They have previously played with names like Ry Cooder, Frank Zappa and the Chieftains, and now it’s Førde’s turn to experience the endless Siberian steppes with sharp synergy, galloping rhythms and fantastic overtone voices!

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.