Gunnar Stubseid & Ale Møller

EVENT INFORMATION

English below

Haarklousalen, Førde kulturskule

Eit tilfeldig møte mellom to meisterspelemenn vart til eit livslangt venskap og eit 30 år langt banebrytande musikalsk samarbeid. Gunnar Stubseid opplevde at slåttane hans fekk ein ny dimensjon i samklangen med Ale Möller sin mandola. No er det din tur til å ta konsertpulsen på den legendariske norsk-svenske duoen.

Les meir

Gunnar Stubseid & Ale Möller
Haarklousalen, Førde kulturskule (Cultural School)

A chance meeting between two master musicians started a life-long friendship and a 30-year- long, ground-breaking musical partnership. Gunnar Stubseid discovered that his hardanger fiddle pieces took on new meaning in harmony with Ale Möller’s mandola. Now it’s your turn to enjoy this legendary Norwegian-Swedish duo. 

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.