Gjermund Larsen Trio & Nordic

EVENT INFORMATION

English below

Storsalen, Førdehuset

Gjermund Larsen Trio og Nordic er leiande innan nyskapande og nykomponert folkemusikk i Norden. No står dei på same scene, med spesialskrive verk av Gjermund Larsen (tingingsverk Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2015) og med eige materiale både i samspel og åleine. Dette er gull!

LES MEIR

Gjermund Larsen Trio & Nordic
Storsalen, Førdehuset 

The two trios, Gjermund Larsen Trio and Nordic are leaders in the field of creative and contemporary folk music in Scandinavia. Now they perform together on the same stage, with a specially composed work by Gjermund Larsen (commissioned work for Oslo International Church Music Festival, 2015) and also with their own compositions both together and alone. This is pure gold

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.