Festivalnatt

EVENT INFORMATION

English below

Endring: På grunn av problem med visum har Mamar Kassey ikkje kunna reise til Førde. Dei blir erstatta av to band: Faytinga frå Eritrea og Chouk Bwa Libète frå Haiti. 

Festivalsalen & Barthold Bar, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Velkomen til nordisk og internasjonal fest i to etasjar!

Først ut i Barthold Bar er Navarra, ein kvartett som med energisk musikk og originale arrangement, har markert seg som fornyarar av svensk folkemusikk. Dei er dessutan kjende for å få publikum til å røre på seg. Danske Dreamers’ Circus elskar folkemusikk, men elskar også å utfordre og drøyme!. Trioen har skapt sitt eige uttrykk som kombinerer rå musikalitet og artistisk eleganse på ein ny og energisk måte! i etasjen over handlar det om vestafrikanske og afro-colombianske rytmar. Mamar Kassey frå Niger byr på vakker mannsvokal, smektande fløytespel og suggererande perkusjon, og Noency Mosquera & El Bongo de Bojayá slår ut håret med til dømes tamborito, porro, cumbia, chirimía og son chocoano - som alle har det til felles at dei kan dansast til! 

Festival night
Festivalsalen & Barthold Bar, Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 

NB! Due to visa problem, Mamar Kassey couldn't make it to Førde. Instead you'll have Faytinga from Eritrea and Chouk Bwa Libète from Haiti. 

Welcome to a Nordic and international party on two whole floors! First out at the Barthold Bar is Navarra, a quartet that has been acclaimed for their recreation of Swedish folk music through energetic playing and new, original arrangements. They’re also masters at getting their public on side. Dreamers’ Circus from Denmark, loves folk music, but also loves to provoke and to dream! This trio has created its own sound that combines raw musicality and artistic elegance in a new and highly energetic fashion! On the upper floor it’s all about west-African and Afro-Columbian rhythms. Mamar Kassey from Niger is famous for his beautiful male vocals, laid-back flute playing and hypnotic percussion, and Noency Mosquera & El Bongo de Bojayá let their hair down with a mix of tamborito, porro, cumbia, chirimía and son chocoano – which all have at least one thing in common – they are great to dance to! Minimum age limit: 20 yearsRestrictions

Aldersgrense 20 år.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.