Circus Raj - torsdag

EVENT INFORMATION

English below

Festplassen

Frå den pulserande sirkustradisjonen i gater og på torg i Rajasthan, kjem eit knippe av dei beste sirkusartistane for å vise oss kva sirkus eigentleg er; enten det gjeld å sluke flammar, balansere på sverd eller utføre spektakulær akrobatikk. Circus Raj er like eksotisk som det er fargerikt; og ei oppleving for heile familien!

Les meir

Circus Raj
A select group of the very best circus artists have left behind their pulsating circus traditions from the streets and squares of Rajasthan to come and show us what circus is really about – fire-eating, sword balancing or performing spectacular acrobatics. Circus Raj is as exotic as it is colourful, and an experience for the whole family! 

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.