Café Aman Istanbul

EVENT INFORMATION

English below

Storsalen, Førdehuset

I denne vakre musikk- og danseframsyninga, gjenskapar Café Aman Istanbul stemninga frå dei små kneipene i det osmanske riket for hundre år sidan. Café Aman var viktige møteplassar for tyrkarar og grekarar, der dei dyrka sin felles rembetika-tradisjon. Ensemblet syng både på gresk og tyrkisk, og har sidan 2009 medverka til at ein viktig musikktradisjon har fått nytt liv.

Les meir

Café Aman Istanbul

In this beautiful performance of music and dance, Café Aman Istanbul recreates the atmosphere of the tiny bars of the Ottoman empire of a century ago. Café Aman were important meeting places for both Turks and Greeks, where they could cultivate their mutual rembetika tradition. The ensemble sings in both Greek and Turkish, and has since 2009 contributed to a renaissance of this important musical tradition.

Read more

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte.